มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย

8 อันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย ปี 2019 ที่มีมาตรฐานมากที่สุด

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย

เชื่อว่าหลายคนที่จบชั้นมัธยมตอนปลายแล้ว หรือคนที่จบในชั้นมัธยมตอนต้นแล้ว น่าจะกำลังมองหามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด หรือ อาชีวศึกษาดีๆเพื่อเรียนต่ออยู่อย่างแน่นอน การเข้าเรียนในมหาวัิยาลัยดังๆ ที่เข้มงวดในเรื่องความทันสมัยของหลักสูตรการเรียน จะทำให้น้องๆมีงานที่ดีในสายงานที่มีความเชี่ยวชาญที่ได้จากหลักสูตรเป็นอย่างดี โดยเกณฑ์ในการวัดมาตรฐานระดับโลกจะใช้เกณฑ์ที่มีชื่อว่า QS World University Rankings คือระบบการจัดอันดับที่ได้รับความนิยม และมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมมากที่สุด โดยใช้ตัวชี้วัดคือ

1.ความน่าเชื่อถือทางวิชาการ

2.ชื่อเสียงของนายจ้าง

3.อัตราส่วนของคณะต่อจำนวนนักศึกษา

4.จำนวนงานวิจัยต่อคณะ

5.อัตราส่วนของนักศึกษาต่างชาติ

6.อัตราส่วนของคณะที่เป็นสากล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอันดับ

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย อันดับ 50 ของเอเชีย และอยู่อันดับที่ 271 ของ QS World University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ถือกำเนิดจากโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น ณ ตึกยาวข้างประตูพิมานชัยศรีในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ.2442 และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาดเล็ก เมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2445 เพื่อผลิตบุคลากรให้รับราชการ ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากพระบรมราโชบายปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินเมื่อ พ.ศ. 2425

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอันดับ

2.มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย อันดับ 58 ของเอเชีย และอยู่อันดับที่ 380 ของ QS World University
กว่า 120 ปี เริ่มตั้งแต่ “โรงศิริราชพยาบาล” ในปี 2431 มาสู่ “มหาวิทยาลัยมหิดล” มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่มีความหลายหลากของสาขาวิชาการทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ ถือเป็นแหล่งรวบรวม “ปัญญา” ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อให้การดำเนินชีวิต

มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ จัดอันดับ

3.มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์

เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย อันดับ 97 ของเอเชีย และอยู่อันดับที่ 601-650 ของ QS World University
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้อนุมัติให้จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการดำเนินงาน ของสภามหาวิทยาลัย ให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอันดับ

4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย อันดับ 112 ของเอเชียและอยู่อันดับที่ 651-700 ของ QS World University
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ตามโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค พ.ศ.2501 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งอยู่ ณ ดินแดนล้านนา อันเป็นแหล่งสะสมวัฒนธรรมอันล้ำค่ามานานกว่า 700 ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอันดับ

5.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย อันดับ 149 ของเอเชียและอยู่อันดับที่ 801-1000 ของ QS World University

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอันดับ

6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เป็นอันดับ 7 ของประเทศไทย อันดับ 171 ของเอเชีย และอยู่อันดับที่ 801-1000 ของ QS World University
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้ง “ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ” เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 รับผู้จบเตรียมอุดมศึกษา (ม.6 ปัจจุบัน) เฉพาะสาย วิทยาศาสตร์ ศึกษาต่อ 3 ปี ได้วุฒิ ปว.ส. นับเป็นวิทยาลัยเทคนิค แห่งแรก ในประเทศไทย ที่รับผลิตช่างเทคนิคจากผู้จบชั้นสูงสุดสายสามัญ กรม อาชีวศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอันดับ

7.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป็นอันดับ 6 ของประเทศไทย อันดับ 178 ของเอเชีย และอยู่อันดับที่ 801-1000 ของ QS World University
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอันดับ

8.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เป็นอันดับ 8 ของประเทศไทย อันดับ 188 ของเอเชียและอยู่อันดับที่ 801-1000 ของ QS World University
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา สู่ดินแดนภาคใต้เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของท้องถิ่น และเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเจตนาแต่เริ่มก่อตั้ง ที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต โดยมุ่งมั่นที่จะให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการระดับสูงเพื่อตอบสนองการพัฒนาภาคใต้ และเป็นสถาบันที่รับใช้ชุมชนได้อย่างแท้จริง

การเลือกที่เข้าเรียนเปรียบเสมือนการเลือกอนาคตให้กับตัวเอง แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือความใฝ่เรียนของแต่ละบุคลคล ที่จะสร้างความสามารถที่แตกต่างกัน

ที่มา: 168asiatopten

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *