หมวดหมู่: เหล็ก ราคาเหล็ก ราคาเหล็กวันนี้

โดยปกติจะแบ่งประเภทของเหล็กเส้นเสริมเป็นสองประเภท คือ เหล็กเส้นกลม และ เหล็กเส้นข้ออ้อย