เหล็กเส้นมีกี่ประเภท

เหล็กเส้นมีกี่ประเภท และราคาเหล็กเส้นทุกขนาด

ประเภทของเหล็กเส้น

เหล็กเส้น หรือ เหล็กเสริม เป็นเหล็กรูปพรรณสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กและงานก่ออิฐทั่วไป โดยใช้ในการเพิ่มความสามารถในการรับแรงกับโครงสร้างในส่วนของราคาเหล็กเส้นก็ไม่แพง

โดยปกติจะแบ่งประเภทของเหล็กเส้นเสริมเป็นสองประเภท คือ เหล็กเส้นกลม และ เหล็กเส้นข้ออ้อย

เหล็กกลมผิวเรียบ SR24 มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 2400 ksc.(กก./ตร.ซม.) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดต่างๆ เช่น เหล็กเส้น db เหล็กเส้น rb เหล็กเส้นRB6 (หมายถึง Round Bar ขนาด ศก.6 มม.), RB9, RB12, RB15, RB19, RB25 เนื่องจากผิวเหล็กที่มีลักษณะกลมเรียบจึงทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กกับคอนกรีตไม่ดีจึงต้องมีการงอขอเพื่อที่จะสามารถถ่ายแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหล็กเส้น rb
คือ เหล็กเส้นสำหรับงานก่อสร้าง หรือเรียกสั้นๆว่า RB ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.28/2529,32/2532

เหล็กเส้นกลม

คือเหล็กเส้นสำหรับงานก่อสร้าง หรือเรียกสั้นๆว่า RB ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.28/2529,32/2532 ชั้นคุณภาพของเหล็กประเภทนี้คือ SR24 ที่เป็นที่รู้จักและนิยมใช้คือ เหล็ก บลส. บกส. TSC และ NS

RB6 (เหล็กเส้นกลม 2 หุน) ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่รับแรงไม่มาก นิยมใช้ทำปอกเสา และปอกคาน

RB9 (เหล็กเส้นกลม 3 หุน) ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่รับแรงไม่มาก คล้ายกับเหล็กเส้นกลม 2 หุน

RB12 (เหล็กเส้นกลม 4 หุน) ใช้สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป แต่ไม่เน้นงานยึดเกาะ เพราะเหล็กมีลักษณะเรียบมน ทำให้ยึดเกาะปูนไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนมากนิยมใช้กับงานกลึง เช่น งานกลึงหัวน๊อตต่างๆ

RB19  ใช้สำหรับงานทำถนน

RB25 ใช้ทำเป็นเหล็กสตัท เกรียวเร่ง สำหรับงานยึดโครงป้ายขนาดใหญ่สามารถรับแรง และน้ำหนักได้ดี

ข้อพิจารณาเมื่อเลือกซื้อเหล็กเส้นกลม

* ผิวของเหล็กต้องเรียบ เกลี้ยง ไม่มีลูกคลื่น ไม่มีปีก ไม่มีรอยแตก หน้าตัดต้องกลม ไม่เบี้ยว

* เส้นผ่าศูนย์กลางและน้ำหนักต้องถูกต้อง เช่น SR24 ขนาด 9 มม. เมื่อวัดเส้นผ่าศูนย์กลางต้องได้ 9 มม. น้ำหนักต้องได้ 0.499 กก./ 1 เมตร ความยาวทั้งเส้นตามมาตรฐานต้องยาว 10 เมตร เป็นต้น

* เมื่อดัดโค้งงอต้องไม่ปริแตกและหักง่าย

* เหล็กต้องไม่เป็นสนิมกินเข้าไปในเนื้อเหล็ก แต่หากเป็นสนิมบ้างบนผิวเหล็ก อาจเป็นเรื่องของสภาพอากาศของเมืองไทย ไม่ต้องกังวล

ลักษณะการใช้งานเหล็กเส้นกลม

* ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่รับแรงไม่มากนัก

* ใช้ทำปลอกเสา

* ใช้ทำปลอกคาน

* ไม่นิยมสำหรับงานยึดเกาะเช่นปูน เพราะเหล็กมีผิวเรียบมน ไม่เหมาะกับงานยึดเกาะ

เหล็กเส้น db
คือเหล็กเส้นกลมที่มีบั้ง และอาจมีครีบ ผิวของเหล็กเส้นจะมีลักษณะเป็นปล้องๆอยู่ตลอดเส้น เพื่อเสริมกำลังยึดเกาะให้เหล็กกับคอนกรีตมากขึ้น

เหล็กเส้นข้ออ้อย

คือเหล็กเส้นกลมที่มีบั้ง และอาจมีครีบ ผิวของเหล็กเส้นจะมีลักษณะเป็นปล้องๆอยู่ตลอดเส้น เพื่อเสริมกำลังยึดเกาะให้เหล็กกับคอนกรีตมากขึ้น มีหลายชนิด แตกต่างกันที่ส่วนผสมของเนื้อเหล็ก โดยมีส่วนประกอบทางเคมีที่ต่างกัน เช่น เหล็กข้ออ้อย SD30, SD40, SD50

มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000, 4000, 5000 ksc.ตามลำดับ ซึ่งหมายความว่าเหล็กข้ออ้อยจะรับแรงได้มากกว่าเหล็กเส้นกลมเรียบ

และจะให้ผลที่ดีต่อการรับน้ำหนักมากกว่า การเลือกใช้ชนิดของเหล็กเส้นข้ออ้อย SD30, SD40, และ SD50 ขึ้นอยู่กับชนิดของโครงสร้างเป็นสำคัญ

ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อยที่ดี ต้องมีระยะบั้งที่เท่ากันและสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น ไม่มีสนิมรอยตำหนิ ไม่มีรอยปริและแตกร้าว

ในปัจจุบันการก่อสร้างนิยมใช้เหล็กข้ออ้อยมากกว่าเหล็กเส้นกลม เพราะมีคุณภาพสูงกว่า ทั้งด้านแรงดึงที่จุดคราก และแรงยึดเกาะคอนกรีต

นอกจากนี้สัดส่วนการใช้เหล็ก SD50 แล SD40 ยังเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า SD30 อีกด้วย

เนื่องจากในการก่อสร้างการใช้วัสดุที่เหมาะสมช่วยหลีกเลี่ยงการยุบตัวของสิ่งก่อสร้าง

ความล้มเหลวของการก่อสร้างและสามารถทน ต่อแรงแผ่นดินไหว ดังนั้นการใช้เหล็กที่มีคุณภาพจะได้เปรียบกว่า

การใช้จ่ายเงินจำนวนมากในการฟื้นฟูบูรณะในระยะต่อมาเมื่ออาคารมีการยุบ

การเลือกใช้ชนิดของเหล็กเส้นข้ออ้อย SD30, SD40, และ SD50 ขึ้นอยู่กับชนิดของโครงสร้างเป็นสำคัญ ลักษณะของเหล็กเส้นข้ออ้อยที่ดี ต้องมีระยะบั้งที่เท่ากันและสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น ไม่มีสนิมรอยตำหนิ ไม่มีรอยปริและแตกร้าว ชนิดและความแตกต่างของเหล็กเส้นความยาวโดยปกติที่ขายกันในท้องตลาด คือ 10 ม. แต่อาจจะสั่งพิเศษ เช่น 12 ม. หรือมากกว่านั้นก็ต้องสั่งทำพิเศษ

เหล็กข้ออ้อย

เหล็กข้ออ้อย SD30, SD40, SD50 มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000, 4000, 5000 ksc.ตามลำดับ โดยปกติจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เช่น DB10(หาในตลาดทั่วไปยาก), DB12(หมายถึง Deformed Bar ขนาด ศก.12มม.), DB16, DB20, DB25, DB28, DB32 ผิวของเหล็กเส้นจะมีลักษณะเป็นปล้องเพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวให้เหล็กกับคอนกรีตมากขึ้น

ราคาของเหล็กเส้น

ราคา เหล็กเส้นกลม

ราคาเหล็กเส้นกลม กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

ขนาด              ราคา (ต่อหน่วย)

RB6                  93

RB9                114

RB12             182

RB15             141

RB16             196

RB19             474

RB20             508

RB25             808

RB28             996

ราคา เหล็กเส้นกลม ภาคกลาง

ขนาด              ราคา (ต่อหน่วย)

RB6                  57

RB9                669

RB12             535

RB15             1,387

RB19             496

ราคา เหล็กเส้นกลม ภาคตะวันออก

ขนาด              ราคา (ต่อหน่วย)

RB6                 58

RB9               177

RB12             199

RB15             362

RB19             400

RB25             833

ราคา เหล็กเส้นกลม ภาคอีสาน

ขนาด             ราคา (ต่อหน่วย)

RB6              149

RB8                 91

RB9               189

RB12             206

RB15             293

RB16             321

RB19             455

RB20             483

RB25             925

ราคา เหล็กเส้นกลม ภาคเหนือ

ขนาด              ราคา (ต่อหน่วย)

RB6                  55

RB9                138

RB10               52

RB12             194

RB15             141

RB16             380

RB19             516

ราคา เหล็กเส้นกลม ภาคใต้

ขนาด             ราคา (ต่อหน่วย)

RB6                124

RB8                  96

RB12             184

RB15             330

RB19             550

RB20             580

RB22             513

RB25             933

ราคา เหล็กข้ออ้อย

ราคาเหล็กข้ออ้อย กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

ขนาด  ราคา (ต่อหน่วย)

DB6               511

DB9               105

DB10             122

DB12             305

DB16             503

DB20             480

DB25             771

DB28             962

ราคา เหล็กข้ออ้อย ภาคกลาง

ขนาด   ราคา (ต่อหน่วย)

DB6               101

DB9               110

DB12             197

DB16             461

DB20          4,992

DB25             816

DB28             778

ราคา เหล็กข้ออ้อย ภาคตะวันออก

ขนาด  ราคา (ต่อหน่วย)

DB6                 46

DB9               129

DB10             180

DB12             188

DB16         2,053

DB20             556

DB25             981

DB36               10

ราคา เหล็กข้ออ้อย ภาคอีสาน

ขนาด  ราคา (ต่อหน่วย)

DB6                 55

DB9               112

DB10            128

DB12            913

DB16            658

DB20         1,291

DB25         1,908

DB28             928

ราคา เหล็กข้ออ้อย ภาคเหนือ

ขนาด  ราคา (ต่อหน่วย)

DB6               192

DB9               130

DB10             115

DB12             251

DB16         2,053

DB20             556

DB25             988

ราคา เหล็กข้ออ้อย ภาคใต้

ขนาด           ราคา (ต่อหน่วย)

DB6                54

DB8                74

DB9               129

DB12             201

DB16             336

DB20             487

DB25             782

DB28          1,072

เรียบเรียงโดย: antalyatrip.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *